Wnuk-Lipińska, E. „Kryzys Uniwersytetu Jako Instytucji Edukacyjnej W Krajach Europy Zachodniej”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(10), styczeń 2016, s. 14-22, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4391.