Wójcicka, M., i E. Wnuk-Lipińska. „Uniwersytet W Warunkach kształcenia Masowego”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(10), styczeń 2016, s. 51-64, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4394.