Jabłecka, J., H. Gulczyńska, i E. Świerzbowska-Kowalik. „Strategie Pozyskiwania I Utrzymania zasobów a Przetrwanie Oraz rozwój Organizacji Naukowych: Przykład Trzech placówek Polskiej Akademii Nauk”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(10), styczeń 2016, s. 66-89, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4395.