Ciekot, K. „Wybieralność przedmiotów Z Perspektywy studentów”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(10), styczeń 2016, s. 89-97, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4396.