Korczyński, A., I. Ludomirska, i R. Żyłła. „Z doświadczeń Zastosowania Systemu Komputerowego DYSKCHEM W Dydaktyce Podstaw Chemii W Szkole wyższej”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(11), styczeń 2016, s. 86-93, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4407.