Jastrząb-Mrozicka, M., i M. Kuniński. „System Awansu W Opinii pracowników Naukowo-Dydaktycznych”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(5), styczeń 2016, s. 135-57, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4484.