Frederiks, M. M., D. F. Westerheijden, i P. J. Weusthof. „Wpływ Oceny jakości Na Szkolnictwo wyższe W Holandii”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(5), styczeń 2016, s. 180-95, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4486.