Mallea, J. R. „Nadzorowanie Oraz Ocenianie kolegiów I uniwersytetów W Kanadzie”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(5), styczeń 2016, s. 203-10, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4488.