Wincławska, B. M. „Alma Mater Carolina Pragensis: Profesorowie O Idei Uniwersytetu”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(8), styczeń 2016, s. 55-60, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4495.