Buchner-Jeziorska, A., i J. Kulpińska. „Rola Uniwersytetu W Aglomeracji przemysłowej. Przykład Lodzi”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(8), styczeń 2016, s. 61-67, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4496.