Jackowski, Stefan, i Tadeusz Krauze. „Systemy Punktacji Jako narzędzie Konstrukcji programów studiów I Oceny postępów Studenta W Uczelniach amerykańskich Oraz W Programie SOCRATES ERASMUS”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(12), luty 2016, s. 50-61, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4534.