Smużewska, M. „Studencki Ruch Naukowy W Polskich Uniwersytetach Z Perspektywy Zmian zachodzących We współczesnym Szkolnictwie wyższym”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(45), grudzień 2015, s. 215-33, doi:10.14746/nsw.2015.1.9.