Szadkowski, K. „Poza Uniwersytet-fabrykę. Warunki Funkcjonowania «transnarodowego Stowarzyszenia kapitałów» W Szkolnictwie wyższym”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(45), grudzień 2015, s. 235-67, doi:10.14746/nsw.2015.1.10.