El-Khawas, E. „Badania Nad Szkolnictwem wyższym, Polityka I Praktyka - Wzorce Dobrego I złego Porozumiewania Się”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(13), luty 2016, s. 28-37, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4567.