Kozłowski, J. „Slavo Radosevic O Przemianach Nauki I Techniki W Krajach Europy Środkowo-Wschodniej”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(13), luty 2016, s. 82-88, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4571.