Minkiewicz, B. „Studia Podyplomowe - wybór Czy konieczność?”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(14), luty 2016, s. 88-102, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4578.