Dąbrowa-Szefler, M. „Kształcenie doktorantów”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(15), luty 2016, s. 39-43, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4582.