Piskurewicz, J. „Kadry Badawcze W Polsce I niektóre Uwarunkowania Ich działalności”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(15), luty 2016, s. 65-79, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4611.