Domański, H. „Selekcja Ze względu Na Pochodzenie społeczne Do szkoły średniej I Na Studia wyższe”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(16), luty 2016, s. 97-108, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4622.