Goćkowski, J. „Kariera Naukowa a Styl Pracy Naukowej”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(17), luty 2016, s. 7-22, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4645.