Pawłowski, K. „Przyszłość Szkolnictwa wyższego W Polsce”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(18), 1, s. 82-90, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4662.