Dominiak, P., i K. Leja. „Modele jakości usług a zarządzanie Szkotą wyższą”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(18), luty 2016, s. 91-102, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4663.