Sztabiński, P. B. „Badanie absolwentów studiów Doktoranckich - Problemy Warsztatowe I wstępne Hipotezy”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(20), luty 2016, s. 77-90, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4692.