Neave, G. „Perspektywa Interesariuszy W ujęciu Historycznym”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(21), luty 2016, s. 19-39, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4698.