Kobylarek, A. „Studia Uniwersyteckie Wobec Wymagań Rynku Pracy transformującego Się społeczeństwa”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(21), luty 2016, s. 40-62, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4699.