Kleer, J. „Czy Polska Ma Szansę Na Gospodarkę Opartą Na Wiedzy?”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(22), luty 2016, s. 42-54, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4710.