Grudzewski, W. M., i I. Hejduk. „Systemy zarządzania Wiedzą a efektywność Innowacyjna przedsiębiorstw”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(22), kwiecień 2016, s. 156-70, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4720.