Chmielecka, E. „Informacja, Wiedza, mądrość. Co społeczeństwo Wiedzy Cenić Powinno?”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(23), luty 2016, s. 7-18, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4723.