Pawłowski, K. „Wpływ rankingów I Akredytacji Na Markę szkoły wyższej działającej Na Konkurencyjnym Rynku - Artykuł Dyskusyjny”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(26), luty 2016, s. 19-31, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4756.