Góral, M., i D. Walczak. „Debata Publiczna Nad Ustawą Prawo O Szkolnictwie wyższym - Sprawozdanie I próba Analizy”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(26), luty 2016, s. 71-97, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4761.