Jołkiewiez, D. „Ewaluacja Szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(26), luty 2016, s. 98-106, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4762.