Dąbrowa-Szefler, M. „Problemy Zapewnienia jakości kształcenia W Literaturze I W Praktyce szkół wyższych”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(26), luty 2016, s. 107-22, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4763.