Kochanowski, J. „Ponowoczesne społeczeństwo Wiedzy - Kilka Uwag porządkujących”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(27), luty 2016, s. 83-94, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4773.