Biały, K. „Szkolnictwo wyższe W Polsce W Warunkach Rynkowych a Proces Budowy społeczeństwa Opartego Na Wiedzy - Kilka Uwag Krytycznych”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(28), luty 2016, s. 34-48, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4785.