Sauerland, K. „Idea Uniwersytetu - aktualność Tradycji Humboldta?”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(28), luty 2016, s. 89-96, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4791.