Dąbrowa-Szefler, M., i A. Gałkowski. „Strategiczne Problemy Nauki Polskiej”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(29), luty 2016, s. 7-18, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4793.