Goćkowski, J. „Demagog I Sofista Nauczycielami Wiedzy W Demokracji Masowej”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(30), luty 2016, s. 30-43, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4806.