Kukliński, A. „Systemy Demokratyczne Wobec Wyzwań Gospodarki Opartej Na Wiedzy”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(30), luty 2016, s. 44-52, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4807.