Parkitna, A. „Wiedza Jako świadomy wybór przyszłości - Na przykładzie Finlandii”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(30), luty 2016, s. 85-93, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4810.