Bajerski, A. „Prywatne Szkolnictwo wyższe W Republice Czeskiej”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(30), luty 2016, s. 94-103, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4811.