Jabłecka, J., i J. Kochanowski. „Uwagi Centrum Badań Polityki Naukowej I Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego Do założeń Reformy Nauki I Szkolnictwa wyższego”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(31), luty 2016, s. 13-21, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4818.