Jabłecka, J. „Foresight - Czy Tylko korzyści, Czy także Ograniczenia?”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(32), luty 2016, s. 5-9, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4828.