Jańczuk, E. A., i J. Urban. „Podejście Holarchiczne W Realizacji projektów Typu Foresight”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(32), luty 2016, s. 41-59, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4831.