Komljenovic, J., i S. L. Robertson. „Dynamika «tworzenia-rynków» W Szkolnictwie wyższym”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(46), czerwiec 2015, s. 17-40, doi:10.14746/nsw.2015.2.1.