Stankiewicz, Łukasz. „Społeczna Wiedza I Legitymizacja a Przemiany Polskiego Uniwersytetu”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(46), czerwiec 2015, s. 139-60, doi:10.14746/nsw.2015.2.5.