Kwiek, M. „Wprowadzenie. Finansowanie Szkolnictwa wyższego W Warunkach Permanentnej (międzysektorowej) Konkurencji O środki Publiczne”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, T. 47, nr 1(47), czerwiec 2016, s. 7-12, doi:10.14746/nsw.2016.1.1.