Lewicki, J. „Nowe Wyzwania Walidacji W Polskich Uczelniach – Potwierdzanie efektów Uczenia Się osiągniętych Poza Szkolnictwie wyższym”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, T. 47, nr 1(47), czerwiec 2016, s. 145-62, doi:10.14746/nsw.2016.1.6.