Anielska, A. „Polskie Szkolnictwo wyższe Wobec studentów Nietradycyjnych. Strategie Uczelni W Obszarze kształcenia dorosłych Jako Problem Badawczy”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, T. 47, nr 1(47), czerwiec 2016, s. 121-44, doi:10.14746/nsw.2016.1.5.