Marginson, S. „To, Co Publiczne I Prywatne W Szkolnictwie wyższym. Synteza podejścia Ekonomicznego I Politycznego”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, T. 48, nr 2(48), grudzień 2016, s. 17-40, doi:10.14746/nisw.2016.2.1.