Kulczycki, E. „Wprowadzenie. Wyzwania Instytucjonalnej Ewaluacji Nauki”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, t. 49, nr 1(49), czerwiec 2017, s. 7-16, doi:10.14746/nisw.2017.1.0.